phong trào sáng tạo

Khơi dậy phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng

Trong những năm gần đây, hàng loạt “sân chơi” trí tuệ nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật của học sinh đã được tổ chức. Trong đó,