Phường 2

Đông đảo người dân đồng tình với phương thức thu hộ tiền điện

Qua 3 tháng triển khai thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn Phường 2 và Phường 5 - TP. Cà Mau,

Phường 2, TP. Cà Mau: Quyết tâm giữ vững và nâng chất phường Văn minh đô thị

Vào ngày 9 và 10/6 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra trong sự phấn khởi, tin tưởng của cán