Phường 5 – TP. Cà Mau

Đông đảo người dân đồng tình với phương thức thu hộ tiền điện

Qua 3 tháng triển khai thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn Phường 2 và Phường 5 - TP. Cà Mau,