Quách Phẩm Bắc

Tết về vùng sâu

Nằm trong chương trình trao, tặng quà cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa; sáng 29/1 (24 tháng Chạp), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà