Quản lý thị trường

Kiểm tra các sơ sở kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết Trung thu

Ngày 6/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tại huyện Năm Căn ra quân kiểm tra tại một số cơ sở