Quân tình nguyện Việt Nam

Góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố vững chắc tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào

Cách đây 70 năm, ngày 30/10/1949, lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam chính thức được thành lập. Với tinh thần quốc tế vô sản và thực hiện lời dạy của