quê hương cách mạng

Góp sức xây dựng quê hương cách mạng

Mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng với sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân, huyện U Minh ngày càng vươn mình mạnh mẽ. Quá trình phát