Rạch Gốc – Tân Ân

Về địa chỉ đỏ Rạch Gốc – Tân Ân

Cà Mau - xứ sở anh dũng, kiên cường! Mỗi tên đất, tên làng gắn liền với những chiến công hiển hách. Ngược dòng lịch sử những năm 1940, từ một