rau sạch

Bồn bồn Cái Nước: Cầu lớn hơn cung

Bồn bồn Cà Mau được xem là “rau sạch”, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, được người tiêu dùng ở nhiều vùng, miền trong cả nước biết đến