sai phạm về lao động

Nhiều sai phạm về lao động tại Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Minh Hải

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở), ông Hồ Quốc Danh vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính