Sân chơi lành

“Sân chơi lành” cho sản phẩm tiền OCOP Bài 2: Phụ nữ làm OCOP từ sản vật quê hương

Chiếm hơn 50% dân số, phụ nữ có mặt trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến, kinh doanh đến tiêu dùng thực phẩm, hàng hóa. Hơn ai hết,