sang mạn dầu

Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép

Vừa qua, Tổ công tác phối hợp gồm Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát