Sao Mai

Mua nền Nhựt Hồng -Trúng ký vàng Rồng

Ngày 19/1, Công ty Cổ phần Nhựt Hồng (thành viên của Tập đoàn Sao Mai), đã tổ chức Chương trình bốc thăm và trao thưởng “Mua nền Nhựt Hồng -Trúng ký