Sạt lở đất ven sông

Sạt lở đất ven sông gây mất an toàn giao thông

Trên địa bàn xã Trần Thới (huyện Cái nước), năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa, tình trạng sạt lở ven sông lại xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến