Sinh viên 5 tốt

Tuyên dương 29 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2019

Tối ngày 9/1/2020, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 -