sóng 3G

Mang sóng 3G ra nhà giàn DK1/10 bãi cạn Mũi Cà Mau

Viễn thông Cà Mau vừa phối hợp với các đơn vị đối tác mang nhiều tiện ích công nghệ ra với nhà giàn DK1/10 bãi cạn Mũi Cà Mau. Đây là