sóng biển

Mất đai rừng, sóng biển “bào mòn” nhà dân

Vùng ven bờ thuộc huyện Phú Tân, trong đó trọng điểm đoạn từ cửa biển Cái Đôi Vàm (thị trấn Cái Đôi Vàm) đến Gò Công (xã Nguyễn Việt Khái), bị