sự cố về điện

Thêm vụ cháy nhà dân do sự cố về điện

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận (huyện U Minh), ông Hồ Tương Lai cho biết, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 14/3, trên địa bàn xã xảy ra 1