SuperBrain Minh Khôi Cà Mau

Hỗ trợ trẻ em vùng sâu đến trường

Công ty SuperBrain Minh Khôi Cà Mau vừa tổ chức hoạt động tiếp sức đến trường trẻ em tại xã Khánh Hội, huyện U Minh.