Tà Lơn

40 năm chiến thắng chiến dịch Tà Lơn trên biển

Trong chiến thắng Chiến dịch Tà Lơn trên biển, có một chiến công vang dội làm nên diện mạo của những người lính tàu săn ngầm Hạm đội 171 năm xưa.