Tái cơ cấu nông nghiệp

Thảo luận tại hội trường Kỳ họp HĐND tỉnh: Chưa làm tốt công tác quy hoạch

Tiếp tục các nội dung diễn ra tại Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX, sáng 6/12, các đại biểu thảo luận tại hội trường, tập trung vào những