tai nạn đuối nước

Chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn đuối nước cho trẻ

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ đuối nước. Trong