tài năng sáng tạo nghệ thuật âm nhạc

Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL lần thứ 32 năm 2019: Biểu dương những tài năng sáng tạo nghệ thuật âm nhạc

Từ ngày 26 - 29/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL lần thứ 32 năm