tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh

Sẽ quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Phiên họp chiều 4/12, ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu tiến hành thông qua 25 Tờ trình của UBND