Tập trung ngăn chặn

Tập trung ngăn chặn, quyết tâm dập dịch

Dù có quyết tâm cao và chủ động trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên với mức độ lan rộng tại các tỉnh lân cận, cuối