Tàu chìm

Tàu chìm trên biển, 4 thuyền viên được cứu vớt

Khi đang hoạt động trên biển, một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bến Tre bị sóng lớn đánh chìm. May mắn, 4 thuyền viên đi trên tàu được 1