Tây Hồ

Chùa Trấn Quốc – linh thiêng cổ tự nghìn tuổi

Chùa Trấn Quốc soi bóng trên Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), được xem là một trong những chốn linh thiêng bởi lịch sử gắn liền với dân tộc, là