Tây sang Đông

Chuyến hải trình từ Tây sang Đông

Xuất phát tại cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), đi dọc biển Tây (giáp tỉnh Kiên Giang), đến Nhà giàn DK1/10 - bãi cạn mũi Cà