thanh niên nông thôn khởi nghiệp

Điểm sáng thanh niên nông thôn khởi nghiệp

Chưa bao giờ phong trào thanh niên khởi nghiệp lại sôi nổi, lan tỏa rộng trên địa bàn tỉnh như hiện nay. Dù lựa chọn những con đường khởi nghiệp khác