thành phố văn minh

Xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng thành phố văn minh

Với phương châm “Mỗi đoàn cơ sở một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn một phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một hành động học tập và làm theo

Chỉ thị 05 tạo động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Thành ủy Cà Mau đã xây dựng nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là “Tăng cường công