thay đổi diện mạo nông thôn

Phú Hưng phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Là một trong hai xã đầu tiên của huyện Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), ba năm qua, xã Phú Hưng không ngừng nỗ lực phấn đấu để củng