thi đua học Bác

Tuổi trẻ Đồng bằng sông Cửu Long thi đua học Bác

Trong hai ngày 22 và 23/11, tại tỉnh Bến Tre, Đoàn khối Dân Chính Đảng cơ quan, doanh nghiệp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức giao lưu và