Thông tin gạo giả

Thông tin gạo giả đã được bác bỏ sau khi kiểm tra bằng cảm quan

Thông tin tại buổi họp giao ban báo chí chiều ngày 13/11, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT;) tỉnh Cà Mau, cho biết