Thương binh và Xã hội

Gần 160 trại sinh tham gia Trại hè thiếu nhi

Ngày 1/7, Tỉnh đoàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau tổ chức trại hè thiếu nhi năm 2019 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Tham gia trại