thương hiệu Quốc gia

Phân bón Cà Mau vững vàng vị thế thương hiệu Quốc gia

Vừa qua, bộ sản phẩm Phân bón Cà Mau đã được công nhận là Thương hiệu Quốc gia năm 2020, theo Quyết định số 2534/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương