Tiếp sức đến trường

Tiếp sức học sinh đến trường năm học mới

Chi đoàn Báo ảnh Đất Mũi vừa phối hợp với Chi đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Tổng đại lý