tiêu biểu của Đảng

Đồng chí Hoàng Văn Thụ – lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lịch sử đã ghi nhận, sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta có công lao đóng góp vô cùng to lớn của nhiều vị lãnh đạo kiệt xuất