Tin học trẻ toàn quốc

Cà Mau có 3 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng và sáng tạo, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ XXII, năm 2019 do Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở