tình huống khẩn cấp

Cà Mau dễ tổn thương vì mưa bão

Đúng 10 năm, Cà Mau lại phải một lần nữa ban bố tình huống khẩn cấp, sử dụng cả lực lượng vũ trang để kè hộ đê vì áp lực nước