tỉnh Lâm Đồng

Ngắm cây phượng trắng duy nhất ở Việt Nam

Mỗi lần có dịp ngang qua biệt thự số 75, đường Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tôi đều dừng lại ngắm phượng trắng. Đó là cây