tình quân dân

Thắt chặt tình quân dân

Không những làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, những người lính quân hàm xanh đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển còn tích cực hỗ trợ