Tỉnh ủy Cà Mau

Tỉnh ủy Cà Mau thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11

“Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 - 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ

Tỉnh ủy Cà Mau kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019

Ngày 2/12, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 24 khóa XV nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ khối Dân Chính Đảng

Sáng 1/4, tại hội trường Tỉnh ủy Cà Mau diễn ra Lễ Công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ khối Dân