TNHH – TM và Dịch vụ CFC Việt Nam

Cà Mau đã có máy gặt đầu tiên cho vùng lúa – tôm

Nông dân ở huyện U Minh vừa đưa vào sử dụng máy gặt liên hợp mini trên vùng lúa - tôm.