Tổ quốc

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười sống mãi trong lòng bộ đội Hải quân

Ngày 7/10, cả dân tộc Việt Nam tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về lòng đất mẹ. Trong niềm tiếc thương tưởng nhớ của hơn 90 triệu người dân

Nguồn cổ vũ lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây đúng 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các lực lượng vũ trang ta đã làm nên