tổng kết năm

Báo ảnh Đất Mũi một năm hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng

Chiều 31/1, Báo ảnh Đất Mũi tổ chức tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.