trách nhiệm người đứng đầu

Xác định trách nhiệm người đứng đầu

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải có ý kiến đề nghị các sở, ngành các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong