Trại giam Cái Tàu

Nơi hướng thiện của những người lầm lỗi

Trại giam Cái Tàu tổ chức họp mặt gia đình phạm nhân hàng năm, lần thứ 6 diễn ra cuối tháng 9 vừa rồi. 140 phạm nhân có thành tích cải

Hoạt động nghĩa tình của Cục C10

Ngày 19/7, tại Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (Cục