Trao tặng MBH cho học sinh lớp 1

Khoảng 32.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020

Số lượng mũ bảo hiểm (MBH) được trao tặng lần này nằm trong Chương trình “Trao tặng MBH cho học sinh lớp 1”, được tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu