trật tự

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng cuối năm 2018, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng ban ATGT tỉnh vừa có ý kiến

Tình hình trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, với việc triển khai nhiều giải pháp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính

Quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa, vừa qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều nhóm giải pháp quan trọng.

Chú trọng tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Qua thống kê cũng như phân tích nguyên nhân vi phạm giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) cho thấy, yếu tố quan trọng vẫn là ý thức của người tham