Tri ân nhân Kỷ niệm 75 năm

Tri ân nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), sáng 20/12,